NSF-logo

1. Tyristrand Speidergruppe

...Et frikvarter i livet....

Speidergrupper i Norge

 

 

Hovedside

Galleriet

Småspeider
Terminlister

Storspeider
Terminliste

Rover

Terminliste

Ledere

Foreldre

Gruppen

Kretsen

Speiding.no

Speiderbasen.no

Speiderbutikken

Grupper i Norge

Leikvinjar

Ringblad.no

 

 

 

FORELDREFORENINGEN:

Tyristrand speidernes foreldreforening består av foreldre og foresatte som har barn i gruppen. Foreningen avholder et årsmøte hver høst. Den daglige oppfølging og samarbeidet blir ivaretatt av et eget styre bestående av en leder, en dugnadsleder, en kasserer og en sekretær.

Foreningen har som formål å arbeide for speidingens framgang i Hole, blant annet ved å:

1. bidra til at informasjon om speideren blir spredd på skoler, oppslag o.l.,
2. skaffe det økonomiske grunnlag for gruppens arbeid,
3. sørge for at speiderlederne får den hjelp de trenger i sitt speiderarbeide,
4. være med på speidermøtene og hjelpe til
5. hjelpe til med å skaffe speiderledere til de forskjellige ledd i gruppen,
6. sørge for samarbeid mellom de enkelte ledd i gruppen og mellom speiderlederne og foreldrene
7. hjelpe speiderlederne med å forvalte midlene og materiellet i gruppen.

For å fremskaffe nødvendige økonomiske midler søker foreningen støtte fra offentlige og private instanser og gjennomfører et årlige julelotteri. I tillegg påtar vi oss større eller mindre dugnadsoppgaver dersom dette byr seg.

Foreldreforeningen
Navn Verv/ansvarsområde Telefon e-post
       
       
...Eventyrene er der ute ....
 

 

 
  Har du kommentarer eller noe du vil vi skal skrive om så send det til redaktøren.  Ansvarlig redaktør Bjørn Holen